Kérdése van?
Keressen minket!
Tel.: +36-75/343-646
E-mail: info@contorg.hu
kettős
Kettős könyvviteli programok

Könyvelőprogram – minden esetre!

Könyvelőként szeretjük, ha munka közben egyszerűbb a dolgunk, nem mindegy, hogy az adatbevitel, mennyire bonyolult! Könyvelőprogramunkat az egyszerű és gyors adatrögzítésre készítettük fel, ismerve a könyvelők igényeit. Az adatimport szolgáltatások nagymértékben kiváltják a kézi adatrögzítést, már nem szükséges mindent kézzel könyvelni! Felhőbe is viheti a könyvelését, bárhonnan, bármikor beléphet és dolgozhat!

egyszeres
Egyszeres Könyvviteli program

Az Egyszeres Könyvviteli Programunkban több típusú egyszeres könyvvezetés lehetősége van választható módon beépítve, bevételi nyilvántartás, pénztárkönyvi könyvelés, naplófőkönyvi könyvelés - ez utóbbiból vállalkozói- és társadalmi szervezeti naplófőkönyv, mindezekhez pedig még egy önállóan is használható, komplett forint- és valuta-házipénztár, és egy teljes értékű forintos és devizás online számlázó.

integrált
Integrált KKV Rendszer

Az integrált pénzügyi és számviteli rendszer egy komplex szoftver, amely egy vállalkozás pénzügyi- és számviteli, készletgazdálkodási, gyártási, értékesítési, eszközgazdálkodási feladatait, a szükséges funkciókkal együtt biztosítja, oly módon, hogy a vállalat egyes munkahelyein felmerülő adatigényeket, dokumentumokat egy közös adatbázisból, mindenkor egyező módon szolgálja ki. Hatékony, gyors, informatív!

bér
Bérügyviteli rendszer

A Contorg Bérügyviteli Rendszer (Contorg Bér) gazdasági társaságok, valamint könyvelő irodák számára kifejlesztett integrált típusú bér- és munkaügyi szoftver, amely teljes körű és hatékony támogatást nyújt a személyzeti-, a munkaügyi-, a bér-, adó-, és járulék-és TB-kifizetőhelyi elszámolások területén. A rendszerben több számfejtési módszer van beépítve, a gyors és egy lépésből megoldható számfejtés érdekében. Felhős alkalmazásként kiváló megoldás Home Office bérszámfejtési feladatokra!

számla
Számlázó programok

Kényelmes, gyors és pontos számlázás! Sokféle változatunk mindegyike megfelel a számlázás szigorú szabályainak, alkalmas a NAV Online 3.0 számlázásra, illetve E-számlaszolgáltatásra. Az Evolut Számla képes a jövedéki engedélyes kereskedő jövedéki készletnyilvántartásainak, környezetvédelmi termékdíj-kezeléssel egybekötött nyilvántartásainak vezetésére.
Működik felhőben, helyi hálózaton, devizában, készletkezeléssel együtt, WooCommerce Web-áruházban.

kereskedelmi
Készletgazdálkodási rendszer

A Kereskedelmi rendszerünk nagy- és kiskereskedelmi, jövedéki engedélyes kereskedői, mezőgazdasági termékfelvásárlási, építőanyag-kereskedelmi, Woo Commerce Webshop értékesítést végző vállalkozások számára alkalmas. Cikkek gyors keresése, többféle vonalkód alkalmazása, árajánlat-készítés, Web-rendelésfelvétel, szállítólevél-készítés, pro forma számla- és díjbekérő-készítés, gyűjtőszámlázás, partnerhez kapcsolt árjegyzék, raktári készletkezelés, gyártás, stb. forintban és devizában – támogatja az értékesítési feladatokat. A környezetvédelmi termékdíjak, katalógusok és EPR kategóriák a programba be vannak építve, azok segítségével a készletmozgásokban elkészül a környezetvédelmi termékdíj-bevallás előkészítése, illetve az EPR díj adatszolgáltatáshoz szükséges adatok is. Hálózaton, felhőben, egyedi gépen és távoli kapcsolattal egyaránt működik.

befektetett
Tárgyi eszköz-nyilvántartó rendszer

A Befektetett Eszköz-nyilvántartó program teljes tárgyi eszköz-nyilvántartást biztosít, a főkönyvi és KKV rendszerrel összekapcsoltan. Magába foglalja az immateriális javak, és tárgyi eszközök teljes nyilvántartását. A program az értékcsökkenést a számviteli törvény szerinti, továbbá az adótörvény szerinti szabályok szerint számolja el, az adóalap korrekcióról listát készít, továbbá figyeli a fejlesztési tartalék határidejét. Selejtezési, üzembe helyezési jegyzőkönyveket készít, deviza-alapon is működik.

previous arrow
next arrow

Készlet + Számlázó + Bank + Házipénztár

Ez már egy pénzügyi modulokkal kiegészült Kereskedelmi Rendszer. Olyan szoftver, amelynek használata kényelmes, gyors és pontos számlázást, készletkezelést és pénzügyi nyilvántartást tesznek lehetővé. Rendszerünk megfelel a számlázás szigorú szabályainak, alkalmas az Online 3.0 számlázásra, illetve E-számlaszolgáltatásra, e-aláírással. A készletnyilvántartásban beállítható a környezetvédelmi termékdíj és EPR-díj kezelés.

Működik felhőben, helyi hálózaton, távoli eléréssel, devizában, készletkezeléssel együtt, Web áruházban, E-számla tértivevényes kézbesítéssel, igény esetén elektronikus aláírással. Kedvező díjon biztosítunk számlázó programot felhős szolgáltatással is!

Az általános tulajdonságoknál ismertetett képességek mindegyike érvényes, plusz még a vele összekapcsolt rendszer további lehetőségei is növelik használhatóságát!

Ha a Kereskedelmi Rendszerhez Bank és Házipénztár modulokat kapcsolunk, akkor a vevők felé kiállított számlák pénzügyi rendezése rögzíthető a bankban, illetve készpénz esetén a pénztárban. Ezzel a felhasználó saját vevőinek pénzügyi nyilvántartása vezetésére alkalmas programot használhat, szinte napra készen látja a kintlévőségeket, és képes fizetési felszólítást, egyenlegközlőt, pénzügyi rendezést kérő levelet készíteni a programból.

Forintban, devizában, belföldre, unióba, harmadik országba egyaránt használható számlakészítésre, a fordított adót is kezelő, négy nyelven működő, nagy kapacitású számlázó program, esztétikus külalakban, grafikus cégembléma megjelenítéssel. Incoterms 2010 hivatkozásokat használja, képes gyűjtőszámlát, díkbekérőt, pro forma számlát, számviteli bizonylatot készíteni, környezetvédelmi- és népegészségügyi termékdíjat, EPR  díjat megjeleníteni és számítani, ezekről adatot szolgáltatni. Amennyiben a Rendelés modult bekapcsoljuk a Kereskedelmi Rendszerbe, akkor Webes felülteten is az Ön megrendelői a saját irodájukban adhatják le Ön felé a megrendelésüket, ami beépül a szállítólevélbe, számlába, stb.

EVOLUT SZÁMLÁZÓ+BANK+PÉNZTÁR+KÉSZLET RENDSZER

Az Evolut programcsalád Számlázó programja egy önálló, teljes körű számlázási rendszert kínál, többféle kiépítésben, kombinációban és van egy szállítólevél-készítő funkciója is.A szoftver lehetővé teszi a számlák készítését forintban és devizában is, emellett megfelel a NAV 3.0 Online Számla követelményeinek.

Számlázó +Bank + Házipénztár + Készlet

Ha számlázórendszert bankkal, házipénztárral és készletprogrammal kapcsoljuk össze, az egy komplett kereskedelmi (értékesítési) rendszert képez. Egészen más szolgáltatásokkal bír egy ilyen szoftverkombináció, mint egy egyszerű számlázó program.

Kezeli a raktári készletet, a partnerekhez árjegyzék, vagy árkedvezmény-rendszer kapcsolható, a leltározást követően a tényleges készletre a program automatikusan helyesbít, kezeli a készletérték- különbözetet, elszámolóáras átértékeléseket, sarzs-számot, gyártási számot, praxisengedélyszámot, felír-számot, környezetvédelmi termékdíjat, EPR- díjat, népegészségügyi termékadót, automatikusan beleszámítja a nettó beszerzési árba a vámot, vámkezelési költséget és szállítási költséget.
Az anyagok, áruk értékét tényleges, göngyölt beszerzési áron tartja nyilván. Listái a kereskedői tevékenységhez hasznos gazdaságossági adatokat szolgáltat, figyeli az elfekvő készleteket, ügynökök, utazók forgalmát, vevők ranglistáját, árréstömeget, illetve egy-egy terméken realizálódott árrésösszeget, stb.

Készíthető számlatípusok: normál belföldi számla, uniós, export, módosító számla, helyesbítő számla, sorozatszámla, számlát szállítólevélből, külső és belső megrendelésből, webáruházból, stb. négy nyelven, a számviteli törvény szerinti módokon. Beállítás esetén számla helyett számviteli bizonylatot készít!

Kezeli a fordított áfát, annak minden változatát a szükséges további adatokkal (vas- mezőgazdaság, építő, stb.) PDF-archiválás, kiküldés+e-aláírással azonnal. Beállítható aláírás helyek, képek, logók, másodlagos mennyiségek megjelenítése, hivatkozások más bizonylatokra, stb. a számlán.

Tartalmaz, és kezel Felír kódot, praxisengedély számot, készlettel együtt sarzs- és gyártási számot, szavatossági időt, termékdíj-, EPR-díj nyilatkozatot, csatolható hozzá számlamelléklet (PDF formátumban), formáját tekintve normál és csekkes számlát is. Gyűjtőszámlázásra, díjbekérő készítésére alkalmas szállítólevél modullal együtt.
A szállítólevél modul az értékesítéseknél, webáruházban foglalást hajt végre a megrendelés teljesítése érdekében, ami adott esetben egy kattintással törölhető.
Készít számviteli bizonylatot is számla helyett, ha annak feltételei fennállnak és be van a szolgáltatás az adatbázisban kapcsolva.

A Számlázómodul további hasznos szolgáltatásokat nyújt, amikor össze van kapcsolva a bankkal és a házipénztárral, ugyanis a számla lekönyvelődik a partner- és árbevételi analitikába, áfanyilvántartásba, projektanalitikába, bekerül a partnerek folyószámla-nyilvántartásába, pénzügyi levelezéshez használható módon. Automatikusan elszámolja és lekönyveli a kerekítéseket, devizás számlák esetén automatikusan használja az árfolyamtörzs adatait.

A számlázómodul által generált számlaadatok a partner folyószámla-nyilvántartásból lehetőséget nyújtanak a kintlévőségek figyelésére, kezelésére, fizetési emlékeztető, felszólítás, stb. leveleket készítésére. A házipénztár modul használata teljes házipénztári nyilvántartást vezet, kinyomtathatók  belőle a bevételi, vagy a kiadási pénztárbizonylatok, nyugták, és a napi pénztárjelentés. A házipénztár modul képes valutapénztárt is vezetni!

További szolgáltatása a rendszernek, hogy lekérhetők a NAV Online nyilvántartásból mind a vevő, mind pedig a szállítói számlák, mely adatokból ellenőrizhetővé válik a beérkező számlák teljes körűsége.

A programnak létezik egy speciális változata is, amely sorozatszámlázásra is alkalmas, ez azt teszi lehetővé, hogy a beállítások között megadott paraméterek szerint, a kijelölt vevőpartnerek felé, a megadott gyakorisággal egy gombnyomással elindítható a számlázás. Ennek kapacitására jellemző adat: ezer számla/öt perc.

A szoftverünknek van egy további speciális változata a Jövedéki számlázás és készletkezelés, amely a jövedéki engedélyes kereskedők számára nyújt a készletprogrammal együtt az előírt hatósági nyilvántartások, adatszolgáltatások készítésére hatékony megoldást.

A Számlázó programnak ezen kívül még sokféle kombinált változata van, bankkal, házipénztárral, készletprogrammal, szállítólevéllel, web shoppal (WooCommerce), Contorg Web-rendeléssel, stb. való összekötési lehetőségei miatt. Az itt olvasható rövid tájékoztatókban az Önt érdeklő lehetséges kombinációk valamelyikéről tájékozódhat.

A programmal e-számla készíthető, hitelesítésére e-aláírás szolgáltatást biztosítunk. A kiküldés tértivevényes, tehát a számla elektronikus úton való kézbesítése igazolható.

Működik felhőben, helyi hálózatban, távoli asztalon, továbbá egyedi gépen.

EVL SZÁMLAKÉSZÍTŐ PROGRAM
Tegye félre a számlatömböt! Az EVL számlaprogram kedvező árával és szolgáltatásaival, folyamatos fejlesztésével mindig megoldást nyújthat gyorsan elvégzendő számázási  feladataira. A program nem csak egy vállalkozás számlázására alkalmas, hanem egyidejűleg több vállalkozás részére is használható – természetesen elkülönített adatállományokkal.
ÁLTALÁNOS SZÁMLÁZÓ RENDSZER DÍJAI
EVOLUT SZÁMLÁZÓ PROGRAMEgy céges hálózatos, vagy egygépes ajánlati ára
Evolut Számlázó Alaprendszer 30.000 Ft-tól
+ Sorozatszámlázási opció+ 25.000 Ft-tól
+ Szállítólevél-készítés + pro forma-számla + díjbekérő+ 45.000 Ft-tól
+ E-számlaszolgáltatás alapcsomag 300 db/év+ 29.640 Ft/év
+ Működési opció devizára, több nyelvre, tételgyűjtőkre, Incoterms kódokra, Vevőtelephelyes nyilvántartásra, szállítólevél kapcsolatra, Pro forma számlára, díjbekérő-készítési lehetőségre, felhős működésre, stb.külön, egyedi árat adunk!
Idegen főkönyv felé Számlázó rendszerünk a könyvelési feladást Excel táblából készíti el!
Érvényes: 2023. 10. 11-tőlÁraink az áfát nem tartalmazzák!
SZOLGÁLTATÁSOK DÍJAI

Térítésmentes szolgáltatások:

Térítésmentes szolgáltatások
Telepítési, használatba vételi útmutató
Kezelői leírás (időről időre frissülő változatai) elektronikus könyv formájában letölthető
Contorg oktatóteremben kezelői oktatás egy alkalommal
Sajátos helyzetekben szoftvertanácsadás, személyesen, telefonon, e-mailben
Rendszeres szoftverfrissítések (programból indítható)
Internetes tudástár
Contorg Hírlevelek

Contorg szolgáltatások díjai:

CONTORG SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK Az ÁSZF IV. 1.2-1.2 pontokban hivatkozott tételekDíjak Ft-ban
Programtelepítés – programtelepítés helyszínen24.000 Ft/alkalom+utazási költség
– adatbázis áthelyezés helyszínen10.000 Ft/óra + utazási költség
– programtelepítés, adatbázis áthelyezés internetes táveléréssel24.000 Ft/alkalom
Tanácsadás - Szakmai, informatikai tanácsadás, szakvélemény-készítés (+helyszínre utazás)10.000 Ft/óra + utazási költség
Szakmai tanácsadás e-mailben Contorg Kft székhelyéről, írásba foglalás10.000 Ft/óra
Személyes szoftverüzemeltetési tanácsadás program működtetésével kapcsolatban10.000 Ft/óra
Telefonos és TeamViewer-es szakmai tanácsadás éves előfizetés alapján40.000 Ft/év
Oktatás - Programkezelői kiscsoportos oktatás maximum 4 fő létszámig (4 óra/nap) Contorg Kft.-nél10.000 Ft/fő/nap
Programkezelői kiscsoportos oktatás 4 főig felhasználónál (4 óra/nap)40.000 Ft/nap+utazási költség
Adatbázis javítás, karbantartás, egyesítés, archiválás (Contorg Kft székhelyén)20.000 Ft/alkalom
Adatbázis javítás, hibakeresés (Contorg Kft székhelyén)10.000 Ft/óra
Adatbázis javítás, hibakeresés helyszínen Felhasználó székhelyén15.000 Ft/óra + utazási költség
Adatbázis javítás, hibakeresés internetes táveléréssel10.000 Ft/óra
Utazási költség - Helyszínre utazás 30 kilométeres körzeten belül5.000 Ft/alkalom
Helyszínre utazás megtett távolság alapján150 Ft/km
Érvényes: 2023. 01. 01-től. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!Áraink az áfát nem tartalmazzák!

Üzenetküldés

Vállalkozása számára személyre szabott ingyenes bemutatóért kattintson a tovább gombra és töltse ki az űrlapot!

Ajánlatkérés

Vállalkozása számára kiválasztjuk a megfelelő rendszereket, hogy minden könyvelési problémájára közösen megoldást találjunk.