Kérdése van?
Keressen minket!
Tel.: +36-75/343-646
E-mail: info@contorg.hu
kettős
Kettős könyvviteli programok

Könyvelőprogram – minden esetre!

Könyvelőként szeretjük, ha munka közben egyszerűbb a dolgunk, nem mindegy, hogy az adatbevitel, mennyire bonyolult! Könyvelőprogramunkat az egyszerű és gyors adatrögzítésre készítettük fel, ismerve a könyvelők igényeit. Az adatimport szolgáltatások nagymértékben kiváltják a kézi adatrögzítést, már nem szükséges mindent kézzel könyvelni! Felhőbe is viheti a könyvelését, bárhonnan, bármikor beléphet és dolgozhat!

egyszeres
Egyszeres Könyvviteli program

Az Egyszeres Könyvviteli Programunkban több típusú egyszeres könyvvezetés lehetősége van választható módon beépítve, bevételi nyilvántartás, pénztárkönyvi könyvelés, naplófőkönyvi könyvelés - ez utóbbiból vállalkozói- és társadalmi szervezeti naplófőkönyv, mindezekhez pedig még egy önállóan is használható, komplett forint- és valuta-házipénztár, és egy teljes értékű forintos és devizás online számlázó.

integrált
Integrált KKV Rendszer

Az integrált pénzügyi és számviteli rendszer egy komplex szoftver, amely egy vállalkozás pénzügyi- és számviteli, készletgazdálkodási, gyártási, értékesítési, eszközgazdálkodási feladatait, a szükséges funkciókkal együtt biztosítja, oly módon, hogy a vállalat egyes munkahelyein felmerülő adatigényeket, dokumentumokat egy közös adatbázisból, mindenkor egyező módon szolgálja ki. Hatékony, gyors, informatív!

bér
Bérügyviteli rendszer

A Contorg Bérügyviteli Rendszer (Contorg Bér) gazdasági társaságok, valamint könyvelő irodák számára kifejlesztett integrált típusú bér- és munkaügyi szoftver, amely teljes körű és hatékony támogatást nyújt a személyzeti-, a munkaügyi-, a bér-, adó-, és járulék-és TB-kifizetőhelyi elszámolások területén. A rendszerben több számfejtési módszer van beépítve, a gyors és egy lépésből megoldható számfejtés érdekében. Felhős alkalmazásként kiváló megoldás Home Office bérszámfejtési feladatokra!

számla
Számlázó programok

Kényelmes, gyors és pontos számlázás! Sokféle változatunk mindegyike megfelel a számlázás szigorú szabályainak, alkalmas a NAV Online 3.0 számlázásra, illetve E-számlaszolgáltatásra. Az Evolut Számla képes a jövedéki engedélyes kereskedő jövedéki készletnyilvántartásainak, környezetvédelmi termékdíj-kezeléssel egybekötött nyilvántartásainak vezetésére.
Működik felhőben, helyi hálózaton, devizában, készletkezeléssel együtt, WooCommerce Web-áruházban.

kereskedelmi
Készletgazdálkodási rendszer

A Kereskedelmi rendszerünk nagy- és kiskereskedelmi, jövedéki engedélyes kereskedői, mezőgazdasági termékfelvásárlási, építőanyag-kereskedelmi, Woo Commerce Webshop értékesítést végző vállalkozások számára alkalmas. Cikkek gyors keresése, többféle vonalkód alkalmazása, árajánlat-készítés, Web-rendelésfelvétel, szállítólevél-készítés, pro forma számla- és díjbekérő-készítés, gyűjtőszámlázás, partnerhez kapcsolt árjegyzék, raktári készletkezelés, gyártás, stb. forintban és devizában – támogatja az értékesítési feladatokat. A környezetvédelmi termékdíjak, katalógusok és EPR kategóriák a programba be vannak építve, azok segítségével a készletmozgásokban elkészül a környezetvédelmi termékdíj-bevallás előkészítése, illetve az EPR díj adatszolgáltatáshoz szükséges adatok is. Hálózaton, felhőben, egyedi gépen és távoli kapcsolattal egyaránt működik.

befektetett
Tárgyi eszköz-nyilvántartó rendszer

A Befektetett Eszköz-nyilvántartó program teljes tárgyi eszköz-nyilvántartást biztosít, a főkönyvi és KKV rendszerrel összekapcsoltan. Magába foglalja az immateriális javak, és tárgyi eszközök teljes nyilvántartását. A program az értékcsökkenést a számviteli törvény szerinti, továbbá az adótörvény szerinti szabályok szerint számolja el, az adóalap korrekcióról listát készít, továbbá figyeli a fejlesztési tartalék határidejét. Selejtezési, üzembe helyezési jegyzőkönyveket készít, deviza-alapon is működik.

previous arrow
next arrow

Evolut Főkönyvi rendszerek szolgáltatásainak összehasonlítása

Az Evolut rendszerekből többféle, egymástól eltérő  szolgáltatásokat nyújtó változatok vannak. Az alábbi táblázatban összefoglaltuk (nem teljes körűen) az egyes típusok fontosabb lehetőségeit, tudását (200 figyelmet érdemlő funkció!). Ennek alapján Ön eldöntheti, hogy melyik programtípust érdemes választania. A könyvelőirodák az Eco és Pro7 verziót használják – mivel ezek többcéges változatok. Az önálló könyvelést vezető cégek az egycéges Simplex, illetve Komplex rendszereket használják Az Eco verzióról át lehet térni felfelé, az Evolut Pro7  verzióra. Az egycéges rendszerekből pedig feljebb az Integrált KKV Rendszerre lehet lépni! Az alábbi táblázatban található funkciók mindegyike működik az Evolut For Integrált KKV Rendszerünkben, és természetesen az egycéges mikro- és kisvállalati (Simplex és Komplex) főkönyvi rendszereinkben is, azonban ott további licencfüggő lehetőségeket kínálunk.

PROGRAMSZOLGÁLTATÁSOKEco és SimplexPro7 és KomplexIntegrált KKV
programváltozatrendszer
    
Könyvelési lehetőségek   
Analitika-alapú működési elv, nem T – K számlasorosigenigenigen
Könyvelés billentyűzetről, egér nélküligenigenigen
Könyvelési tétel utólagos javítási lehetőségeigenigenigen
Főkönyvi számla-nyomtatás (PDF-be is)igenigenigen
Főkönyvi folyószámla-nyomtatás (PDF-be is)igenigenigen
Főkönyvi folyószámla-kivonat készítés(PDF-be is)igenigenigen
Főkönyvi kivonatkészítés(PDF-be is)igenigenigen
Zárókimutatás (főkönyvi kivonat összesítője) készítés(PDF-be is)igenigenigen
Könyvelési naplók, iktatási naplók (tetszés szerinti számban nyithatók)igenigenigen
Vevő- és szállító folyószámla-könyvelés, pénzügyi levelezés, cash-flow, folyó fizetési tervek, egyenlegközlésigenigenigen
Főkönyvi számlák lekérdezése beállítható szűréssel (PDF-be is)igenigenigen
Könyvelési tételgyűjtők alábontásos, strukturált használataigenigenigen
Gyűjtőre/Munkaszámra szűrhető főkönyvi számla (PDF-be is)igenigenigen
Gyűjtőre/Munkaszámra szűrhető főkönyvi kivonat (PDF-be is)igenigenigen
Gyűjtőre szűrhető zárókimutatásigenigenigen
Gyűjtőre szűrhető könyvelési naplókigenigenigen
Bizonylatgyűjtők használataigenigenigen
Bizonylathasználat módjainak beállítása (cégenként eltérő is lehet)igenigenigen
NAV-tól letöltött számlák automatizált könyvelése gazdasági eseményre, gyűjtőre, árbevétel- és költséghelyreigenigenigen
3 + 1 nyelven főkönyv, mérleg, számlák, pénzügyi listák nyomtatása (PDF-be is)igenigenigen
Integrált, online főkönyvi könyveléssel számlázás, házipénztár, tárgyi eszköz-nyilvántartás használataigenigenigen
Teljes házipénztári analitika HUF+Valuta, napi záróegyenleg kimutatás, pénztárbizonylat-készítésigenigenigen
Készpénzes vevő-, szállító-bizonylatok automatizált pénztári kiegyenlítéseigenigenigen
Készpénzforgalom automatizált kerekítése, könyvelése, bizonylatolásaigenigenigen
Automatikus kontírozás gazdasági esemény-példatár szerint, könyvelésben alkalmazott lehetőséggeligenigenigen
Bérfeladás automatikus lekönyvelése Contorg Bér és EVL Bér rendszereinkbőligenigenigen
Elsődleges 6-os, 7-es, illetve elsődleges 5-ös főkönyvi könyvelés beállítási lehetőségnemigenigen
Tevékenységi költséghely-könyvelés (költségközpont, profitcenter típusú) összköltségnél isnemigenigen
Összköltségkönyvelés mellett költséghely-könyvelési lehetőségnemigenigen
Költséghely, költségösszetétel-elemzés (Pivot-típusú)nemigenigen
Idegen számlázó rendszerből számla importadatok átvétele könyvelésbe (XLS formátumban)igenigenigen
Mikrogazdálkodó könyvelési rendszer, beépített mérleggel, eredménykimutatássaligenigenigen
Vezetői számviteli információknemigenigen
Tevékenységekre paraméterezhető eredmény-kimutatás (Profitcenter)nemigenigen
Mérleg- és eredmény-kimutatás átadása OBR-beigenigenigen
Mérleg- és eredmény-kimutatás készítés + Mikrogazdálkodói mérleg OBR adatátadássaligenigenigen
XML Audit, XML Leltár fájl készítése – Könyvvizsgálóbarát programigenigenigen
Devizakönyvelés tetszőleges devizávalnemigenigen
Deviza-alapú könyvelés esetén is elkészíthető az ÁFA analitika és MÉRLEG forintban isnemigenigen
Eltérő üzleti év kezelésenemigenigen
Automatizált árfolyam-különbözet könyvelésnemigenigen
Deviza-átértékelés és az árfolyam-különbözet automatizált lekönyvelésenemigenigen
MNB árfolyam karbantartás, a letöltött árfolyamok automatikus használatanemigenigen
MNB árfolyam időzített letöltése, frissítésenemigenigen
Göngyölt, mérlegelt deviza átlagárfolyam-számítás, könyvelési tételenkénti automatizáltsággalnemigenigen
Eltérő devizanemekben való részkiegyenlítés tőketartozás- és árfolyamkülönbözet-kezeléssel, önműködő könyvelésselnemigenigen
EVA- kezelés előre beállítható paraméterek alapján automatikusan már megszűnt, de korábbi évek újrakönyvelésénél használhatóigenigenigen
KATA- ügyféladatok kezelés beállíthatósága, listakészítés ezek alapján automatikusanigenigenigen
Pénzforgalmi áfa-kezelés előre beállítható paraméterek alapján automatikusanigenigenigen
Évközi nyitás, évközi főkönyvi kivonat átvételeigenigenigen
Automatizált évnyitás, évzárás mérleggeligenigenigen
PROGRAMSZOLGÁLTATÁSOKEco és SimplexPro7 és KomplexIntegrált KKV
programváltozatrendszer
    
Készletkönyvelés (Csak a vállalati integrált rendszerben, illetve a kereskedelmi rendszerekben működik!)
Egyedi cikkszám-képzésnemnemigen
Sarzsszám képzés és használatnemnemigen
Gyártási számképzés és kezelésnemnemigen
Szavatossági idő-kezelésnemnemigen
Főkönyvi, pénzügyi rendszerbe kapcsolt online készletgazdálkodás, főkönyvi könyveléssel azonnalnemnemigen
Számviteli törvényen alapuló készlet-mozgásnemek dokumentált használatanemnemigen
Vásárolt készletek készletmozgásai tényleges, gördülő beszerzési átlagáron azonnali főkönyvi könyvelésselnemnemigen
Saját termelésű félkész, és késztermékek elszámoló áron azonnali főkönyvi könyvelésselnemnemigen
Készletfelhasználások, kiadások értékének költséghelyekre, projektekre, részlegekre való azonnali könyvelésenemnemigen
Készletanalitika főkönyv egyezőségének biztosításanemnemigen
Állatkönyvelés speciális készletműveletei (súlygyarapodás, szaporulat, átértékelés)nemnemigen
Mezőgazdasági készletkönyvelés, mezei leltár-kezelésnemnemigen
Jövedéki engedélyes kereskedői készletnyilvántartások, jövedéki adatszolgáltatásokkalnemigenigen
Felvásárlási jegy-készítés, raktári nyilvántartással, azonnali könyveléssel, áfa-nyilvántartással együttnemigenigen
Cikktörzsbe beépített környezetvédelmi termékdíj (KT), EPR-díj és népegészségügyi termékadó-elemeknemnemigen
KT-díj, EPR-díj  készletmozgásból való számítással, adatszolgáltatással bevallásra kész adatokkalnemnemigen
Számlázással egybekapcsolt készletkönyvelés, azonnali főkönyvi könyveléssel, Áfávalnemnemigen
Szállítólevél-készítés, számlához átadható tartalommal, a kiszámlázottság figyelésévelnemigenigen
Számviteli bizonylat-készítés készletkezelésselnemigenigen
Vásárolt készletek bevételezésekor, azok beszerzési árába vám- és szállítási költségek automatizált beszámítása, bekerülési költségekkel növelt egységár létrehozása, azonnali alkalmazásanemnemigen
Gyártásindítás készletkönyvelése receptúra-alapján, gombnyomásra, automatizáltan főkönyvi könyvelésselnemnemigen
Időintervallumhoz köthető árjegyzékek önműködő alkalmazása, többszintű, egymásra épülő kedvezmény-rendszer, partnerekkel összekapcsolható, számlázáskor automatikus használatnemnemigen
Vevő- szállító megrendelések készítése, küldése, fájlból fogadásanemnemigen
Vevőrendelések WEB- alapú fogadása felhasználó meglévő honlapjárólnemnemigen
ELÁBÉ- kimutatás, értékesítés bruttó eredményének összeállítása gombnyomásra, termékdíjak kiszűrési lehetőségével, ügynökönkénti lekérdezhetőséggelnemnemigen
Valódi leltározási funkció, leltári eltérések gombnyomásra azonnali készletnyilvántartásba
és főkönyvi könyvelésbe rögzítése
nemnemigen
Szabadon nyitható készletkönyvelési naplóknemnemigen
Bizományba adott készletek kezelésenemnemigen
Ügynöki jutalék-számításhoz nyilvántartás vezetésenemnemigen
PROGRAMSZOLGÁLTATÁSOKEco és SimplexPro7 és KomplexIntegrált KKV
programváltozatrendszer
    
Általános forgalmiadó-kezelés lehetőségei   
Beépített, paraméterezett, módosítható, bővíthető áfa-kulcsrendszer áfabevallási sorokkaligenigenigen
Fordított áfa (mezőgazdasági, vas- acél, uniós, belföldi, stb.) automatikus kezelése minden viszonylatbanigenigenigen
Kompenzációs felár-kezeléseigenigenigen
Uniós- és exportügyletek-áfa kezeléseigenigenigen
Automatizált áfa-arányosítási lehetőségigenigenigen
Pénzforgalmi áfa-kezelés minden helyzetbenigenigenigen
OSS (MOSS) adatok kezelése, adatszolgáltatás összeállításaigenigenigen
ÁNYK áfabevalláshoz adatátadásigenigenigen
ÁFA bevalláshoz átadott adatok soronként ellenőrzése áfa-nyilvántartásbóligenigenigen
PROGRAMSZOLGÁLTATÁSOKEco és SimplexPro7 és KomplexIntegrált KKV
programváltozatrendszer
    
Számlakészítés lehetőségei (válaszható modul)   
NAV 3.0 online kompatibilis számlázásigenigenigen
Belföldi, uniós és export-számlakészítés áfa- és számviteli szabályok szerint forintban, devizábanigenigenigen
Időszaki ÁFA- kezelés, beépített ÁFA teljesítési-időkalkulátorraligenigenigen
Automatizált sorozatszámlázás – előfizetési díjak, bérleti díjak, könyvelési díj, stb. kiszámlázásáraigenigenigen
Számlázás forintban, devizában (belföldre, külföldre) négy nyelvennemigenigen
Számlázás sarzsszám, gyári szám, praxis és jövedéki engedély-hivatkozásokkaligenigenigen
E-számla + E-aláírás* szolgáltatás automatikus e-mailküldéssel, kézbesítést, átvételt igazoló nyugtakészítésseligenigenigen
Szállítólevél-készítésigenigenigen
Számla-készítés szállítólevélből, rendelésbőlnemigenigen
Gyűjtőszámla-készítésnemigenigen
Pro forma-számla és Díjbekérő készítésenemigenigen
Számlázáshoz készletkezelés, bank és házipénztár is kapcsolható (kereskedelmi rendszerben)nemigenigen
Készletkezelés vonalkód-olvasóvalnemnemigen
Magyar, angol, német nyelvű számla-nyomtatás a számviteli és áfa törvényeknek megfelelőenigenigenigen
Incoterms 2010 hivatkozások használataigenigenigen
Környezetvédelmi termékdíj és EPR-díj cikkhez rendelve, számlázásnál önműködő megjelenésselnemnemigen
CSK / KT beépített katalógus, KT-bevalláshoz, beépített EPR-díj EPR adatszolgáltatáshoz gombnyomásranemnemigen
Számlaadatok exportálása Excelhezigenigenigen
Cikktörzs áfakulcs-módosításának automatizált, csoportos cseréje, változtatásaigenigenigen
Beépített, paraméterezhető fizetési módokigenigenigen
Automatizált számlamódosítás, folyószámla-nyilvántartással összekötveigenigenigen
Webáruházi (Woo Commerce) rendszerbe kapcsolhatónemnemigen
PROGRAMSZOLGÁLTATÁSOKEco és SimplexPro7 és KomplexIntegrált KKV
programváltozatrendszer
    
Befektetett eszköz-nyilvántartás lehetőségei
Automatikus értékcsökkenés-elszámolás (Forintban vagy Devizában)igenigenigen
Számviteli és Adótörvény szerinti leírás – nyilvántartásigenigenigen
Fejlesztési tartalék-nyilvántartás, követésigenigenigen
Értékcsökkenés főkönyvi lekönyvelése automatizáltanigenigenigen
Paraméterezett, előre elkészített eszköznyilvántartás (sablon)igenigenigen
Üzembe helyezés automatizált könyveléseigenigenigen
Üzembe helyezési okmány, selejtezési jegyzőkönyvi készítéseigenigenigen
Deviza-alapú befektetett eszköz-nyilvántartásnemigenigen
Gyűjtőre, költséghelyre könyvelés, leltárhelyre, telephelyre, településre, stb. vezetett nyilvántartásoknemigenigen
PROGRAMSZOLGÁLTATÁSOKEco és SimplexPro7 és KomplexIntegrált KKV
programváltozatrendszer
    
Pénzügyi folyószámla-nyilvántartás lehetőségei 
Vevők- szállítók folyószámla-könyvelése, nyilvántartásaigenigenigen
Banki átutalási megbízás-készítés szállítói számlákból, fájlban e-bank felé adatátadásigenigenigen
Pénzforgalmi áfa-s cég partnereinek folyószámla-kezelése, nyitása, zárásaigenigenigen
Folyószámla-egyeztető levél, hátralékos állomány-kezelésigenigenigen
Fizetési felszólítás, késedelmi kamatlevél, pénzügyi rendezést kérő levéligenigenigen
Paraméterezhető, automatikus és kézi kiegyenlítés-könyvelésigenigenigen
Lejárt tartozások, követelések nyilvántartásaigenigenigen
Folyószámla automatikus kipontozásaigenigenigen
Folyószámla kézi kipontozásaigenigenigen
Le nem járt tartozások, követelések nyilvántartásaigenigenigen
Pénzügyi terv várható pénzbefolyásról, kifizetésrőligenigenigen
Behajtási költségátalány adminisztrációjaigenigenigen
A programcsomagok szolgáltatásai folyamatosan bővülnekigenigenigen

* Egyedi szolgáltatások, továbbá az egycéges és többcéges rendszerek között szolgáltatási eltérés van, kérjük személyesen egyeztessen velünk! Ügyfélszolgálatunk készségesen ad további felvilágosításokat!